VALPAR


Nästa valpkull planeras 2019
Mer information kommer!AVELSMÅL

Vårt mål är att föda upp sunda och mentalt stabila hundar med stor arbetsglädje. Våra tikar som går i avel kommer ur ledstarka friska linjer där samarbetsvilja och hanterbarhet är viktiga egenskaper. En nära kontakt med våra valpköpare under hela hundens liv ser vi som självklart! Vi har valpträffar och ett årligt läger samt anordnar gemensamt MH och röntgen kullvis. Även träningsdagar, föreläsningar och andra aktiviteter kan ordnas efter önskemål. Varje år avslutar vi årets aktiviteter med en vinterpromenad, det är en trevlig möjlighet för oss tvåbenta att träffas och ett ypperligt tillfälle till socialträning för hundar i alla åldrar. Rottweilern är en bruksras och det är viktigt för oss att våra valpar kommer till aktiva hem, de ska fungera i vardag såväl som träning och tävling.

STATISTIK

Totalt har det fötts 81 rottisar i tretton kullar här hos Jinx och vi har 100 % utvärderade valpar vad det gäller röntgen och MH. Hittills är 69 st röntgade, 65 st med höfter u.a. (grad A och B) och 2 st med grad C samt 2 st med grad D. 63 st med armbågar u.a. (grad 0) och 6 st med grad 1.

39 st är ögonlysta. 2 st har lindrig bakre polär katarakt, 1 st lindrig främre y-sömskatarakt, 1 st icke ärftlig katarakt och 35 st är u.a.

69 st har genomfört MH, samtliga med känd mental status. 2 st avlidna före röntgen och MH, en p g a ocd och en med hjärtfel. 3 st är korsbandsopererade, ej kullsyskon.


Presentation av ÅRETS JINXEKIPAGE >>